Skip to content

Rozwój osobisty

Uczymy się, aby być…

Celem naszej szkoły jest rozwijanie potencjału każdego dziecka z uwzględnieniem różnic – wspieramy wszystkich uczniów i umożliwiamy każdemu znalezienie indywidualnej ścieżki rozwoju. Wspieramy dzieci w procesie poznawania samego siebie – swoich silnych i słabych stron. Dajemy prawo do popełniania błędów – błąd popełniony przez dziecko jest punktem wyjścia do rozwoju – a nie krytyki.
Dzieci różnią się od siebie pod wieloma względami. Uczą się na wiele możliwych sposobów, każde w swoim tempie i w swoim rytmie. Każdy uczeń inaczej radzi sobie z materiałem i każdy jest dobry w innej dziedzinie. Wiemy, że dzieci potrafią samodzielnie motywować się do nauki, jeśli mają możliwość realizowania własnych zainteresowań, mogą samodzielnie pracować podejmować decyzje.

„Kto pracuje w zgodzie ze swoimi indywidualnymi potrzebami, mając przy tym pewność, że jego mocne strony są doceniane, a w przypadku porażki może oczekiwać wsparcia, łatwiej rozwinie w sobie wewnętrzną motywację i zapał”.

Zmiana i rozwój są możliwe wtedy, gdy poznasz samego siebie. W Master’s Academy stawiamy na kształcenie uważności, umiejętności refleksji i poznania samego siebie poprzez obserwację świata. Pokazujemy naszym uczniom, w jaki sposób powinni organizować swój czas, ustalać cele i wyznaczać sposoby ich realizacji.