Skip to content

Jak działamy?

Dobra relacja to dobra edukacja

Szkoła mistrzów to miejsce przyjazne dzieciom, w którym każdego dnia działamy kreatywnie stawiając na pierwszym miejscu dobre relacje. Zrezygnowaliśmy ze schematów – nierozerwalnie związanych z wyobrażeniem szkoły. U nas nie ma dzwonków, tablica i kreda są zbędnym dodatkiem, przestrzeń szkolna sprzyja kreatywności dzieci, a każdy dzień wypełniony jest działaniem, eksportowaniem i odkrywaniem świata.

Naszym najważniejszym celem jest towarzyszenie dziecku w jego dojrzewaniu, mobilizowanie jego naturalnej motywacji i mocnych stron oraz budowanie w dziecku wiary w siłę jego własnej wyobraźni.

Nasi nauczyciele są otwarci na potrzeby i problemy dzieci, pełnią funkcję przewodnika i mentora – szacunku, otwartości i dialogu uczymy własnym zachowaniem. Pokój nauczycielski czy gabinet dyrektora w Master’s Academy nie jest zamkniętą twierdzą, jest miejscem, gdzie uczeń zawsze znajdzie pomoc i kogoś, kto go wysłucha. Nauczyciel tutaj to nie ten, który karci i wymaga, ale ten, który wita się i żegna codziennie z uczniem, szanuje go i stara się zrozumieć.

Wszystkie nasze działania koncentrują się wokół tego, aby jak najlepiej przygotować dzieci do funkcjonowania w dorosłym życiu, zarówno pod względem intelektualnym, jak i emocjonalnym. Szkoła mistrzów to warsztat kreatywności, miejsce, które oferuje nowe możliwości i zachęca do pracy nad sobą.We wszystkich naszych działaniach szukamy kreatywnych, nieprzeciętnych rozwiązań. Dążymy do tego, aby na każdych zajęciach nasi uczniowie mogli wykazać się własnymi pomysłami i koncepcjami rozwiązań

Nasze podejście do edukacji to konkretne działania, które przynoszą wymierne efekty. Najważniejszym z nich jest szczęśliwe dziecko, które z ochotą wchodzi do szkoły, działa w niej, funkcjonuje; to, które nie chce jej opuszczać nawet po zakończeniu zajęć.  

W założeniu to także szczęśliwy absolwent, który radzi sobie na kolejnych etapach edukacji i w dorosłym życiu. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli otwartymi empatycznymi ludźmi, gotowymi do radzenia sobie w każdej sytuacji, ludźmi prawdziwie kreatywnymi, którzy nie boją się podjąć ryzyka, które odważnie realizują postawione sobie cele.