Skip to content

Współpraca

Uczymy się, aby działać razem

Dzieci i młodzież potrzebują bezpiecznej przestrzeni i poczucia wspólnoty, aby móc poznawać siebie i swoje zdolności. Dopiero w takich warunkach, we wspólnocie, w której panuje poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, mogą szukać odpowiedzi na podstawowe pytania: kim jestem? Jakie są moje cele i co zapewni mi poczucie sensu w życiu?

Celem edukacji w Master’s Academy jest przygotowanie człowieka do życia, działania i współdziałania we współczesnym społeczeństwie.

„Dzisiaj potrzebujemy ludzi kreatywnych, krytycznych i odpowiedzialnych za siebie, dlatego tak ważne jest nawiązanie pozytywnych relacji nauczyciela z uczniami, które są podstawą efektywnej nauki – są tajemnicą sukcesu udanego nauczania. Jeśli uczeń czuje się akceptowany i ma świadomość, że jego problemy są zauważane i rozumiane, wtedy jego umysł otwiera się i istnieje możliwość pełnego wykorzystania potencjału, z jakim przyszedł do szkoły”

Kluczowe w tym procesie są dobre, konstruktywne oparte na zrozumieniu i zaufaniu relacje między uczniem i nauczycielem sprzyjające uczeniu się. To one motywują uczniów do zdobywania wiedzy i zachęcają do współpracy w działaniu.

Nasza szkoła uczy pracy nad sobą, wdraża do samorealizacji, a jednocześnie jest przyjazna uczniowi, dlatego zawsze gości w niej będzie przygoda.