„Inna szkoła jest możliwa” – wystąpienie właścicielek SP „Master’s Academy”