Sadzenie drzew

A oto, jak dzieci z Master’s Academy – pomimo soboty – dnia wolnego od zajęć, wspólnymi siłami wraz z dziećmi z Leśnej Szkółki z Kopańca wyszły na przeciw potrzebom naszej planety i po raz kolejny włączyły się do akcji sadzenia drzew.
Wspierali ich w tym rodzice, nauczyciele, a także wiele innych zaangażowanych osób, dla których los Ziemii nie jest obojętny. Nie było łatwo , ale w nas ogromna siła i gorące serca. Orzechowy sad rośnie. Dziękujemy wszystkim za czas, który poświęcili. Pani Izabeli Filip  i Emilii Wiśniowieckiej za świetną organizację oraz Leśna Szkółka za zaproszenie.
Wszyscy staliśmy się dzisiaj strażnikami naszej planety Ziemi. 😀👍

Skip to content