Blog

Globalnie – Odpowiedzialnie – Skutecznie

Globalnie – Odpowiedzialnie – Skutecznie
W czwartek w klasie siódmej odbyły się warsztaty z zakresu edukacji globalnej prowadzone przez Panią Anitę Ponikło z Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „ZNAK” z Krakowa.
Warsztaty odbywały się w ramach projektu pt. Globalnie -Odpowiedzialnie – Skutecznie, którego celem jest przygotowanie nauczycieli, młodzieży i dzieci do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, uświadamianie im znaczenia procesów globalnych i globalnych współzależności oraz przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych, a także skłonienie odbiorców do dojrzałej refleksji nad problemami współczesnego świata i promowanie ich bezpośredniego zaangażowania w działania na rzecz ogółu.

Skip to content