Informacje o zapisach.

Zapraszamy rodziców, którzy są zainteresowani edukacją domową. 

Jak wynika z informacji, zawartej w komentarzu, jaki zamieścił Minister Edukacji Narodowej do Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 roku:

W związku z czasowym ograniczeniem pracy jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów zobowiązujących do dołączenia do wniosku o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego 2020/2021 poza szkołą opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

Wnioski o zgodę na edukację domową należy złożyć do 21 maja 2021.

Zgodnie z naszą aktualną wiedzą wnioski można składać bez konieczności załączania opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły pod nr tel. 792 513 613 oraz za pomocą poczty elektronicznej: szkołamistrzow.edu@gmail.com.  

 

Skip to content