Informacje o zapisach.

Zapraszamy rodziców, którzy są zainteresowani edukacją domową.

Zgodnie z przepisami ustawy z dniem 1 lipca 2021 r. zniesiony będzie: obowiązek przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły w tym województwie, w którym mieszka oraz wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rozpoczęcia edukacji domowej

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły pod nr tel. 792 513 613 oraz za pomocą poczty elektronicznej: szkołamistrzow.edu@gmail.com.

Jeśli zależy Ci na indywidualnym rozwoju Twojego dziecka, jeżeli czujesz, że edukacja XXI
wieku sprzyjająca uczeniu się oparta na działaniu, zrozumieniu i zaufaniu, dobrej relacji i
mądrej komunikacji między uczniem i nauczycielem oraz podążaniu za indywidualnymi
predyspozycjami – będzie odpowiednia dla Twojego dziecka – zapraszamy do Szkoły
Podstawowej „Master’s Academy” w Lwówku Śląskim

Jak działa edukacja domowa w naszej szkole?

Posiadamy sześcioletnie doświadczenie w zakresie edukacji domowej.

Współpracujemy z najlepszymi nauczycielami, którzy znają i rozumieją ideę edukacji domowej.Zapisy do ED *

Jak wygląda procedura zapisu dziecka do ED, kontakt z Rodzicem, powiadamianie szkoły rejonowej?

Koordynator przeprowadza rozmowę z zainteresowanym rodzicem, tak aby w sposób
wyczerpujący udzielić pełnej informacji o organizacji edukacji, egzaminów oraz wszelkich
formalności z tym związanych. Następnie we współpracy z sekretariatem szkoły dopełniamy
wszelkich formalności, zbieramy dokumenty potrzebne do zapisania dziecka do naszej
szkoły. Sekretariat szkoły informuje szkołę rejonową o odbywaniu przez dziecko obowiązku.

 

Co wymagane jest przy zgłoszeniu dziecka do ED w naszej szkole?

  • Karta zgłoszeniowa wraz z oświadczeniami o realizacji ED wg ustawy
  •  Świadectwo z poprzedniej klasy
  • Orzeczenie lub opinia – jeżeli uczeń posiada wskazania z PPP

 

Terminy zapisów:
Kiedy można zapisać dziecko do naszej Szkoły?

Przez cały rok

Co nasza Szkoła zapewnia uczniom ED?

  • Bezpłatne podręczniki
  •  Legitymację szkolną
  • Płatne ubezpieczenie szkolne
  • Dostęp do biblioteki
  •  Konsultacje mailowe
  • Dostęp do platformy edukacyjnej

Informacje o egzaminach

Czy szkoła przekazuje szczegółowe informacje na temat wymagań egzaminacyjnych (kiedy i w jaki
sposób rodzice/uczniowie je dostają)?

We wrześniu każdego roku szkolnego organizujemy spotkania dla dzieci i ich rodziców ze
wszystkimi nauczycielami. Nauczyciele przekazują swoje wymagania oraz przedstawiają, jak
będzie przebiegał egzamin. Zarówno dzieci – jak rodzice podczas takiego spotkania mają
możliwość rozmowy z nauczycielami, zadania dodatkowych pytań. Jest to spotkanie przy
kawie w bardzo przyjaznej atmosferze. Rodzice i dzieci mają dostęp do maila wszystkich
nauczycieli- również w dzienniku elektronicznym . Mają możliwość w ciągu roku szkolnego
konsultować się z nauczycielami przedmiotów.

Egzamin w klasach 1-3 
Egzamin odbywa się w formie gry planszowej – jest to nasz autorski pomysł. Na polach
planszy znajdują się zadania z podstawy programowej, które dziecko wykonuje w formie
pisemnej lub ustnej – w zależności od zadania.

Egzamin w klasach 4-8 
Egzamin ustny uczniowie zaliczają przygotowując i omawiając prezentację/plakat/ mapę
myśli z wybranych przez siebie – wcześniej skonsultowanych z nauczycielem zagadnień
związanych z podstawą programową. Egzamin pisemny rożnie wygląda na różnych
przedmiotach. Często odbywa się on na platformie edukacyjnej. Zarówno w czasie egzaminu
ustnego – jak i pisemnego nie ograniczmy czasu uczniowi – pisze – prezentuje tak długo, aż
sam uzna, że praca została zakończona.

 

Skip to content