ZAJĘCIA DODATKOWE - Szkoła Podstawowa Master's Academy

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZAJĘCIA DODATKOWE

O SZKOLE

ZAJĘCIA DODATKOWE


ZAJĘCIA MUZYCZNE
Prowadzone będą wg autorskiego pomysłu pani Beaty Ignatowskiej – muzyka, nauczyciela i terapeuty, z powodzeniem realizowane od kilku lat w Centrum Edukacji Diagnozy i Rozwoju „CEDR” w Jeleniej Górze –  założonym i prowadzonym przez panią Beatę.
„Świat rytmów i dźwięków” to zajęcia muzyczne z elementami rytmiki wprowadzają dziecko w świat muzyki poprzez osobiste doświadczenie rytmów, dźwięków, improwizacji, tańca, gry na instrumentach niemelodycznych, śpiewu z akompaniamentem.

TWÓRCZE MYŚLENIE
Wiek szkolny jest okresem rozbudzonej i spontanicznej ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej oraz ujawniania się uzdolnień kierunkowych. Stosowanie elementów stymulacji Twórczego Myślenia umożliwia uczniom kształtowanie i rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień kierunkowych, rozwijanie twórczego myślenia i uczenie się kreatywnego rozwiązywania problemów społeczno – dydaktycznych i wychowawczych. Dziecko ucząc się przez doświadczanie i przeżywanie staje się otwarte na otoczenie, śmiałe w działaniu i pełne wiary we własne możliwości, potrafi wyrażać siebie i swoje myśli w rożnych formach ekspresji, potrafi współdziałać w grupie i zespole, dzielić się swoimi pomysłami z rówieśnikami w celu organizowania czy kontynuowania wspólnej zabawy oraz poznaje techniki rozwiązywania problemów, uczy się aktywnego słuchania i koncentracji uwagi.

       ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ TWÓRCZEGO MYŚLENIA:

 • Poprawić zdolność koncentracji;

 • Wzmocnić twórczą postawę wobec świata – sprowokować do łamania schematów myślowych,  giętkości i oryginalności myślenia;

 • Wywołać uczucie radości związane z twórczym rozwiązaniem problemu;

 • Wzmocnić indywidualny styl myślenia i wiarę we własne możliwości.


        ZASADY PRACY NA ZAJĘCIACH:
Każdy pomysł, forma ekspresji dziecka jest dobra. W przeciwieństwie do typowych lekcji tutaj rozwiązanie nie jest celem (często rozwiązań jest bardzo wiele). Cenne jest podejmowanie wysiłku przez ucznia, zaangażowanie i motywacja w poszukiwaniu rozwiązań.

LOGOPEDIA I LOGORYTMIKA
Logorytmika – rytm i muzyka ma za zadanie rozwijanie zdolności komunikatywnych. Badania wykazują, że umiejętne oddziaływanie muzykoterapeutyczne wpływa korzystnie na usprawnienie zdolności komunikacji językowej dzieci
Logorytmika jest swoistą formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Wykorzystuje możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową uczestnika w ścisłym połączeniu z metodologią pracy logopedycznej. Naturalny i swobodny ruch, będący obok muzyki podstawowym motywem ćwiczeń, umożliwia realizację zajęć rytmicznych ze wszystkimi dziećmi, niezależnie od poziomu ich intelektualnego, ruchowego i muzycznego rozwoju. Głównym celem logorytmiki, oprócz rozwijania umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, jest stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku.

       ZALETY ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH I LOGORYTMICZNYCH:

 • Wspierają prawidłowy rozwój umiejętności związanych z mową,

 • Rozwijają umiejętność sprawnego wykonywania makro- i mikro - ruchów,

 • Pomagają w orientowaniu się w schemacie własnego ciała, w czasie i przestrzeni,

 • Sprzyjają poprawie koncentracji uwagi,

 • Stymulują myślenie i mowę,

 • Uczą zdyscyplinowania oraz poczucia odpowiedzialności

 • Kształtują aktywność i umiejętności pracy w grupie


ZAJĘCIA TEATRALNE

Dzieci odkąd zaczynają wypowiadać swoje pierwsze słowa, uwielbiają wchodzić w role, zwykle same je wymyślają i kreują. Często zapraszają nas dorosłych do tego świata wyobraźni. Kto z nas nie daje się angażować w rolę królewny, rycerza, pieska, pirata, nauczyciela, pani w sklepie itd.. Naśladowanie otaczającej nas rzeczywistości pozwala dziecku na wewnętrzne odczucie i zrozumienie otaczającego świata.
Zajęcia teatralne będą łączyć różne techniki, dramę, pantomimę, teatr cieni, teatr dziur oraz teatr lalek.
Poprzez zabawę w aktorów dzieci zaspakajają swoje potrzebę chęci działania, pragnienia akceptacji w grupie, poczucia sukcesu. Uczestniczenie w zajęciach teatralnych dostarcza dziecku wielu wrażeń, rozwija wyobraźnię i pomysłowość, a przy tym jest wspaniałą zabawą. Dzięki takim zajęciom dzieci otwierają się emocjonalnie i uwrażliwiają.

LEKCJE NA BASENIE
Ruch w środowisku wodnym, pływanie przynosi szereg korzyści zdrowotnych: dotlenia i uodparnia organizm, zwiększa jego wytrzymałość, usprawnia krążenie, pracę serca i płuc, zapobiega i koryguje wady postawy, harmonijnie rozwija całe ciało, gdyż aktywizuje więcej grup mięśniowych niż jakakolwiek inna dyscyplina sportowa. Pływanie wpływa korzystnie na ogólny rozwój psychofizyczny i sprawność dzieci, kształtuje podstawowe cechy motoryczne, wyrabia pożądane cechy osobowościowe np. odwagę, zdyscyplinowanie, wpływa również na rozwój społeczny: zgodne współdziałanie w zespole, odpowiedzialność za drugą osobę znajdującą się w wodzie, jest doskonałą formą spędzania czasu wolnego. Pływanie jest zatem formą aktywności ruchowej, która wszechstronnie oddziałuje na organizm człowieka. Umiejętność pływania pozwala poprawić stan zdrowia oraz zapewnić bezpieczne przebywanie nad wodą. Na nauczenie pływania nigdy nie jest za późno, jednak im wcześniej podjęte, tym łatwiej pozbyć się lęku przed wodą i szybciej opanować sztukę pływania. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego