Uczymy się, aby odkrywać świat

Dzieci nie uczą się po to, aby się uczyć,  nie uczą się po to, aby gromadzić wiedzę. Uczą się, by móc tworzyć swoje życie, swój świat i społeczeństwo, w którym żyją.Uczenie się jest doświadczaniem. Dzieci rozwijają się tylko wtedy, gdy mogą doświadczać rzeczywistości i konsekwencji własnych działań – bez tych doświadczeń nie nauczą się przekuwać wiedzy na działanie.

Nowoczesna edukacja to znacznie więcej niż tylko przekazywanie i reprodukowanie znanych już odpowiedzi. Pozwala uczniom na wymyślanie kolejnych pytań, odkrywanie nowych perspektyw i różnych aspektów badanego zagadnienia oraz daje szansę rozwijania osobistego potencjału. Połączenie efektów pracy grupowej i indywidualnej pozwala lepiej wykorzystać zdobyte informacje, wypracować i zaprezentować nowe treści oraz podzielić się i zastanowić wspólnie nad dokonanymi odkryciami. W ten sposób jesteśmy w stanie osiągnąć równowagę pomiędzy tym, co mamy do dyspozycji na początku procesu edukacyjnego,
a samodzielnym uczeniem się.

Realizację tych założeń umożliwia bogata oferta edukacyjna realizowana przez wykwalifikowaną i przyjazną dziecku kadrę pedagogiczną: zajęcia z twórczego myślenia, efektywnych technik uczenia się, profesjonalne zajęcia muzyczne, taneczne i teatralne. Dzieci są objęte opieką logopedy. Raz w tygodniu nasi „mali mistrzowie” uczestniczą również w zajęciach na basenie.

Techniki efektywnego uczenia się

Język angielski – master’ cinema, funny kitchen klub krótkofakarski.

Język angielski w Master’s Academy pełni ważną rolę. Nasi lektorzy języków obcych, oprócz pracy z książką, uzupełniają lekcje ciekawymi projektami, które zachęcają dzieci do posługiwania się językiem w codziennych sytuacjach autorski projekt „master’s cinema” pozwala zapamiętywać całe sformułowania- dialogi ze znanych filmów animowanych – takie lekcje angielskiego dostarczają wspaniałych emocji. „funny kitchen”– gotowanie po angielsku  –  to łączenie działań kulinarnych z codzienną komunikacją – która przydaje się podczas czynności kulinarnych. Na zajęciach w klubie krótkofalarskim dzieci mogą porozumiewać się za pomocą specjalnego radia z ludźmi z innych kontynentów – obowiązkowy język uniwersalny – angielski.

Nasi nauczyciele pokazują dzieciom świat w taki sposób, aby matematyka i nauki przyrodnicze nie wzbudzały w nich strachu, a za to – zdrową, dziecięcą ciekawość. Dzięki takiemu podejściu uczniowie są bardziej zmotywowani i chętniej zgłębiają trudne reguły i zawiłości matematyczne.

Skip to content