NASZA WIZJA I MISJA - Szkoła Podstawowa Master's Academy

Idź do spisu treści

Menu główne:

NASZA WIZJA I MISJA

O SZKOLE

MISJA i WIZJA SZKOŁY

Mottem szkoły, które bardzo trafnie wyraża charakter i cel naszej  misji  jest łacińska maksyma zaczerpnięta z dzieła Horacego:
Sapere aude!, co oznacza Miej odwagę być mądrym!


NASZYM CELEM JEST SZYBKIE OPANOWANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE KOMUNIKACYJNYM, A TAKŻE ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI MIĘDZYKULTUROWEJ.

Nasza szkoła jest miejscem, w którym staramy się stworzyć każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.
Nasza szkoła jest miejscem, gdzie uczymy się:

 Myśleć i działać twórczo
 Stosować techniki efektywnego uczenia się
 Pracować samodzielnie i w zespole
 Używać swoich zdolności pomagając innym
 Żyć ciekawie
 Rozpoznawać swoje słabe i mocne strony
 Nawiązywać pozytywne relacje z innymi
 Upominać się o słuszne prawa
 Przełamywać niechęć, zmęczenie i pracować nad swoimi słabościami

Naszą misję realizujemy dzięki starannie dobranej, wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej, odpowiednio opracowanym programom nauczania oraz atmosferze przyjaznej dla każdego ucznia.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego