MOJE ZAINTERESOWANIA - Szkoła Podstawowa Master's Academy

Idź do spisu treści

Menu główne:

MOJE ZAINTERESOWANIA

KRONIKA MISTRZÓW > ROK SZKOLNY 2016/2017 > PROJEKT EKUKACYJNY KLASY IIB > MOJE ZAINTERESOWANIA


"MOJE ZAINTERESOWANIA"


Projekt „Moje zainteresowania” jest realizowany w II semestrze
roku szkolnego 2016/2017 w klasie II b. Jego autorem i pomysłodawcą

jest Pani Ania Siedlecka – wychowawczyni grupy.
         Uczniowie samodzielnie opisywali swoje zainteresowania.

Każdy uczeń wspólnie z Rodzicami opracował materiały i pomoce, aby przedstawić swoje zainteresowanie (albumy, książki, gazetki, zdjęcia, krzyżówki, zagadki, zadania matematyczne, prezentacje komputerowe, film, zaproszenie do klasy gościa i inne).
          W wybranym przez siebie dniu uczniowie zaprezentowali swoje zainteresowanie, byli „Bohaterem dnia” - z koroną na głowie
:) Często rodzice wspierali swoje dzieci w prezentacji uczestnicząc bezpośrednio w zajęciach w klasie – współprowadząc je ze swoim dzieckiem.
Głównym celem zajęć było poszerzenie i pogłębienie wiedzy i zainteresowań uczniów z różnych dziedzin wiedzy.

 Do chwili obecnej sześcioro dzieci zaprezentowało swoje zainteresowania:


cz.1. prezentacja  Flory  O.  -   temat:  „Zwierzęta”            w dn. 14.03.2017 r.
cz.2
. prezentacja Wiktorii P.  - temat: „Praca bibliotekarza”  w dn. 24.03.2017 r.  
cz.3. prezentacja Hani P.       -  temat: „Rasy psów”            w dn. 28.03.2017 r    
cz.4. prezentacja  Huberta S. - temat: „Koszykówka”            w dn. 31.03.2017 r.
cz.5. prezentacja Mateusza B.  - temat: „Wędkarstwo”          
w dn. 11.04.2017 r.
cz. 6. prezentacja Wiktoria K.   - temat: „Kosmos”               w dn. 25.04.2017 r.


         Wszystkie dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w tych zajęciach. Były aktywne, twórcze, potrafiły pracować zarówno samodzielnie

jak i z rówieśnikami.
Poprzez pokazy i prezentacje, eksperymenty i doświadczenia pogłębiały swoją wiedzę, rozbudzały swoje zainteresowania i poznawały nowe, od rówieśników.  Wszystkie realizowane tematy były dla dzieci bardzo ciekawe, gdyż każdy z nich przedstawiony był inaczej.
         Największym zainteresowaniem dzieci cieszyły się zajęcia praktyczne, w których
mogły bezpośrednio uczestniczyć oraz prezentacje zaproszonego taty Mateusza B. i taty Huberta S. Przygotowanie i prowadzenie prezentacji wymagało od dzieci bardzo dużego zaangażowania i odpowiedzialności. Zajęcia te wpłynęły pozytywnie na podniesienie poziomu samooceny dzieci, wiary we własne siły i możliwości.

  Projekt będzie realizowany w dalszym ciągu przez kolejne dzieci.


                                                Wychowawca
                                                 Anna Siedlecka

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego